S.C. TERMICA S.A.

LISTA nr. 3

cu activele propuse pentru valorificare din CT Hidrocarburi

aprobate de COMITETUL CREDITORILOR cu PV nr. 3851/30.12.2014

Amplasament CT hidrocarburi, raport evaluare 13311 din 18.12.2014.