Publicatie de vanzare SC Pyrania Impex SRL - 17.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022, 07.06.2022 ora 15:00

Licitaţiile vor avea loc în datele de 17.05.2022, 24.05.2022, 31.05.2022, respectiv 07.06.2022, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar din Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 5, ap. 17, jud. Suceava.

Anunt selectie evaluator SC RAY WOOD SRL_17.05.2022

MGA Insolvency SPRL, cu sediul în Suceava, str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, sc. A, et. 5, ap. 17, jud. Suceava, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC RAY WOOD SRL desemnat prinÎncheierea din data de 17.04.2018 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 9923/86/2013*, primește oferte, până la data de 17.05.2022, ora 16.00, pentru angajarea unei firme specializate în vederea întocmirii rapoartelor de evaluare în conformitate cu Standardele Internaționale de Evaluare pentru activele din patrimoniul societății debitoare SC RAY WOOD SRL.

Publicatie de vanzare CATA-SIM COM SRL_11.05.2022, 25.05.2022

Pensiune agro-turistică cu regim de înălțime P+1+M situată în Sadova, jud. Suceava, înscrisă în CF nr. 30076 UAT Sadova, număr cadastral 30076-C1, împreună cu terenul aferent în suprafață de 1.000 mp identic cu numărul cadastral 30076 din CF 30076 UAT Sadova

 

Preț de pornire licitație = 372.982 lei

 

Licitaţiile vor avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Mun. Suceava, Str. Castanilor, nr. 2, bl. 2, bl. 5, ap. 17, jud. Suceava în următoarele zile: 11.05.2022 și 25.05.2022 la ora 15:00.

Publicație de vȃnzare Termica SA 10.12.1015 I

Publicație de vȃnzare Termica SA 10.12.1015 I ora 12:00

S.C. TERMICA S.A.

LISTA nr. 3

cu activele propuse pentru valorificare din CT Hidrocarburi

aprobate de COMITETUL CREDITORILOR cu PV nr. 3851/30.12.2014

Amplasament CT hidrocarburi, raport evaluare 13311 din 18.12.2014.