Servicii oferite

Având la baza experienţa dobândită în profesiile juridice în care şi-au desfăşurat activitatea, cei doi asociaţi coordonatori ai MGA INSOLVENCY SPRL au convenit ca societatea să ofere clienţilor servicii complete de cea mai înaltă calitate în materia insolvenţei, recuperărilor de creanţe, reorganizărilor judiciare şi falimentului.

 

1.SERVICII INSOLVENŢĂ FIRME

În cazul în care insolvenţa este cea mai bună variantă pentru restructurarea afacerii dumneavoastră sau a afacerii debitorului dumneavoastră, putem juca un rol important în realizarea obiectivelor stabilite, acţionând în calitate de administrator judiciar.

Echipa noastră multidisciplinară, formată din profesionisti în finanţe, management, drept şi fiscalitate, vă poate oferi un serviciu de cel mai înalt nivel calitativ, pe parcursul tuturor etapelor procedurale şi în toate aspectele de substanţă pe care afacerea le parcurge în cadrul unui asemenea demers:

 

Societatea noastra ofera servicii de specialitate legate de îndeplinirea activitatii de administrator/lichidator judiciar

 • reorganizari judiciare
 • lichidari administrative
 • lichidari judiciare
 • consultanta în domeniul insolventei
 • întocmire plan de reorganizare
 • expertize privind activitati din cadrul procedurii de insolventa

Activitatea de consultanta în domeniul insolventei este extrem de variata pornind de la perioada premergatoare insolventei pâna la probleme specifice procedurii precum cele sociale sau de protectia mediului

 • asistenta si consultanta în recuperarea creantelor
 • analiza solvabilitatii debitorilor
 • îndeplinirea atributiilor de administrator special în conditiile legii
 • întocmirea rapoartelor de analiza a societatii necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plati precum si a celorlalte rapoarte cerute de Legea nr.85/2006
 • inventarierea activelor societatii în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare
 • consultanta la întocmirea rapoartelor de evaluare a unor active care urmeaza a fi valorificate prin vânzare în cadrul procedurii insolventei
 • conducerea sau supravegherea activitatii societatii pe perioada de observatie, reorganizare judiciara si faliment
 • întocmirea planului de reorganizare si supravegherea respectarii acestuia
 • studierea pietei în vederea identificarii unor potentiali clienti în vederea valorificarii bunurilor societatilor în insolventa
 • întocmirea strategiei de valorificare a activelor societatii aflate în insolventa, fie prin licitatie, fie prin negociere directa în conditiile Legii nr.85/2006
 • lichidarea bunurilor societatii
 • întocmirea planurilor de distribuire a sumelor obtinute din lichidarea bunurilor societatii
 • întocmirea rapoartelor de închidere a procedurii insolventei în conditiile Legii nr.85/2006
 • formularea cererilor de antrenare a raspunderii membrilor organelor de supraveghere din cadrul societatii sau de conducere în conformitate cu prevederile art.138 din legea insolventei
 • consultanta în gestionarea problemelor sociale, de protectie a mediului precum si în relatiile cu creditorii societatii sau orice alte institutii implicate în procedura insolventei

2.REORGANIZAREA JUDICIARĂ

Cadrul legislativ:

 • Legea nr.85/2006 privind procedura insolventei
 • Regulamentul CE nr.1346/2000

Rolul administratorului judiciar in aceasta etapa este guvernat de urmatoarele principii:

 • Principiul urmaririi respectarii planului de reorganizare

Dupa aprobarea planului de reorganizare, administratorul judiciar are ca scop principal urmarirea realizarii acestuia si sesizarea instantei si a creditorilor in cazul in care debitorul nu il respecta.

 • Principiul asigurarii drepturilor creditorilor

Administratorul judiciar va urmari ca prin actiunile intreprinse de conducerea debitoarei sa nu se produca pagube ce ar putea aduce atingere intereselor creditorilor si va sesiza instanta si pe creditori ori de cate ori va considera necesar.


3.RECUPERAREA CREANŢELOR

Cadrul legislativ:

 • Codul de Procedura Civila
 • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Codul civil

Principiile aplicate de noi in aceasta activitate sunt:

 • Principiul negocierii cu debitorul sau garantii in vederea realizarii unei tranzactii.

Am constatat ca recuperarea prin executare silita individuala sau concursuala poate fi in multe cazuri (mai ales cand nu exista garantii usor valorificabile) extrem de greoaie.
In astfel de situatii este preferabil a se ajunge la tranzactii cu debitorii sau girantii.

 • Principiul combinarii negocierilor cu executarea silita individuala sau concursuala.

De foarte multe ori o negociere desfasurata sub presiunea inceperii executarii impotriva debitorului il determina pe acesta sa aiba o atitudine cooperanta si sa faca eforturi pentru restituirea sumelor datorate. Acelasi lucru este valabil si pentru garanti.

 • Principiul utilizarii cailor celor mai eficiente pentru obtinerea titlului si executarea acestuia

In cele mai multe cazuri utilizarea somatiei de plata, urmata de punerea in executare a titlului in cadrul procedurii individuale sau concursuale si-a demonstrat eficienta.


4. LICHIDAREA VOLUNTARĂ

Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 31/1990 republicata si modificata privind societatile comerciale.

Principii:

 • Principiul colaborarii cu cenzorii si actionarii
 • Fiind vorba de o lichidare decisa de actionari, buna colaborare cu acestia si cu cenzorii societatii este de mare importanta pentru reusita actiunii;
 • Principiul acoperirii masei credale
 • In cazul lichidarii voluntare este necesara acoperirea integrala, daca este posibil, a tuturor creantelor creditorilor pentru a inlatura pericolul declansarii de catre acestia a procedurilor prevazute de Legea 85/2006.
 • Celelalte principii ale lichidarii judiciare sunt aplicabile si la lichidarea voluntara cu modificarile inerente.

 

5. DESCHIDEREA PROCEDURILOR ŞI ADMINISTRAREA JUDICIARĂ SAU VOLUNTARĂ

Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Legea nr. 32/2000 completata si modificata, privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
 • Ordonanta de Guvern nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit;
 • Regulamentul Consiliului European nr.1346/2000 privind procedurile de insolvabilitate.

Faza premergatoare reprezinta perioada dintre deschiderea procedurii si aprobarea planului de reorganizare sau trecerea la faliment.


Rolul administratorului judiciar in aceasta etapa este guvernat de urmatoarele principii:

 • Principiul asigurarii managementului de criza

Consta in luarea tuturor masurilor necesare pentru stoparea degringoladei debitorului si asigurarea mijloacelor necesare pentru desfasurarea activitatilor.

 • Principiul evaluarii obiective a situatiei economice si juridice a debitorului.

Administratorul judiciar, in vederea exprimarii unui punct de vedere in legatura cu posibilitatile de reorganizare ale debitorului sau necesitatea trecerii la procedura falimentului, va trebui sa efectueze o verificare, preferabil rapida si eficienta, a situatiei acestuia din toate punctele de vedere.

 • Principiul realizarii unui plan de reorganizare fundamentat si viabil

Administratorul judiciar, daca va considera posibila redresarea societatii, poate realiza el insusi planul de reorganizare sau poate colabora cu creditorii dau debitorii in realizarea acestuia.


6. FALIMENTUL ŞI LICHIDAREA JUDICIARĂ

Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei
 • Legea nr. 83/1998 completata si modificata, privind falimentul bancilor;
 • O.G. nr.10/2004 privind falimentul institutiilor de credit;
 • Legea nr. 32/2000 completata si modificata, privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor.
 • Regulamentul CE nr.1346/2000.


Principii:

 • Principiul procedurii concursuale.

Toti creditorii se bucura de o atentie egala din partea lichidatorului judiciar, acesta avand o pozitie echidistanta si echilibrata fata de creditori si in raporturile dintre acestia si reprezentantii actionarilor;

 • Principiul respectarii stricte a normelor procedurale in cadrul activitatilor desfasurate in afara instantei.

Acest principiu se reflecta in realizarea atributiilor lichidatorului legate de notificari, inventarierea si evaluarea bunurilor si valorificarea acestora;

 • Principiul maximizarii valorii averii debitorului.

Lichidatorul judiciar va face tot ce ii sta in putinta pentru anularea sau desfiintarea actelor juridice care au provocat si continua sa provoace pierderi debitorului, pe de o parte, si va desfasura cu fermitate toate actiunile legale ce ii stau la indemana in vederea recuperarii sumelor datorate de debitorii debitorului;

 • Principiul celeritatii.

Lichidatorul judiciar va face eforturi sustinute pentru parcurgerea rapida a tuturor etapelor procesuale in vederea valorificarii cit mai rapide a bunurilor si distribuirii sumelor obtinute catre creditori.